Skip to main content

Gdy kupujesz mieszkanie z rynku pierwotnego, oprócz lokalizacji osiedla i parametrów lokalu, warto także sprawdzić wiarygodność dewelopera. Jak to zrobić i na co zwrócić szczególną uwagę?

Jak sprawdzić, czy masz do czynienia z wiarygodnym deweloperem?

Czym charakteryzuje się rzetelny deweloper? Będzie to przede wszystkim firma, która ma duże doświadczenie na rynku i bogate portfolio pozytywnie zakończonych inwestycji (nie tylko mieszkaniowych). Sprawdzona, wypłacalna, ma ugruntowaną pozycję.

Echo Investment jest jedynym deweloperem w Polsce, który działa na wszystkich głównych rynkach nieruchomości: mieszkalnym, biurowym, handlowo-usługowym oraz hotelowym. Dzięki tej różnorodności potrafimy sprawnie realizować wysokiej jakości inwestycje budowlane oraz lepiej rozumiemy potrzeby mieszkańców i charakterystykę tkanki miejskiej. W efekcie nasze inwestycje mieszkalne wkomponowane są harmonijnie w istniejącą już zabudowę, a osiedla projektujemy z myślą o wysokiej funkcjonalności przestrzeni i otoczenia.

Przed podjęciem decyzji o nawiązaniu współpracy z danym deweloperem sprawdź jego dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że firma działa legalnie i zgodnie z polskim prawem. Jeszcze większą pewność daje przynależność dewelopera do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, ponieważ członkostwo warunkowane jest stosowaniem szeregu uczciwych praktyk w relacjach z klientami. Zarezerwuj też sobie czas na spacer po już zakończonych inwestycjach mieszkaniowych danej firmy. Wówczas na własne oczy przekonasz się o jakości wykonania oferowanego produktu.

Sprawdzenie inwestycji. Czym jest prospekt informacyjny?

Gdy udało Ci się sprawdzić i potwierdzić wiarygodność dewelopera, pora na sprawdzenie inwestycji. Jako klient masz prawo wglądu do dokumentacji projektu. Możesz też uzyskać numer księgi wieczystej gruntu i sprawdzić wpis. Warto z tych praw skorzystać, by upewnić się, że dopełniono wszystkich należytych formalności.

Jednym z pewnych i istotnych źródeł informacji o projekcie inwestycji jest prospekt informacyjny. To przygotowywany każdorazowo przez dewelopera dokument zawierający rzetelne informacje o projekcie. Stanowi integralną część umowy deweloperskiej i musi być dostarczony (bezpłatnie) przez dewelopera. Forma prospektu informacyjnego nie jest dowolna, treść tego dokumentu regulują przepisy ustawy deweloperskiej. Prospekt zawiera przydatne informacje dotyczące wyglądu inwestycji, ale też opis jej sytuacji prawnej, sposobu jej finansowania oraz przedstawienie sytuacji finansowej dewelopera. Więcej o prospekcie informacyjnym przeczytasz tutaj.

Pozostałe źródła informacji

Prospekt jest lekturą obowiązkową, bo zawiera informacje zarówno o inwestycji, jak i deweloperze, pozwalające ustalić wiarygodność i rzetelność. Jednak prospekt nie jest kompletnym źródłem informacji. Jeśli jesteś zainteresowany zawarciem umowy deweloperskiej, powinieneś sprawdzić także inne dokumenty. Warto sięgnąć po:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego firmy deweloperskiej,
  • sprawozdanie finansowe dewelopera z ostatnich dwóch lat,
  • projekt architektoniczno-budowlany inwestycji,
  • pozwolenie na budowę,
  • księgę wieczystą nieruchomości.

Wszystkie te dokumenty powinieneś znaleźć w biurze dewelopera. Jest on prawnie zobowiązany do okazania Ci ich na życzenie. Dlaczego są one tak ważne? Księga wieczysta może ujawnić na przykład obciążenia hipoteczne nieruchomości. Jednak najważniejszy jest fakt, że skompletowanie tych dokumentów i bezproblemowe okazanie ich wskazuje na rzetelnego i uczciwego dewelopera. Wszelkie problemy przy dostępie do tych dokumentów powinny natomiast wzbudzić Twoją czujność.

Sposób finansowania inwestycji

Jak już wspomnieliśmy, w prospekcie informacyjnym znajdziesz też informację dotyczącą sposobu finansowania inwestycji. Deweloper może finansować inwestycję na różne sposoby:

  • Pierwszy to wykorzystanie własnych środków (kapitału).
  • Drugi sposób to zaciągnięcie kredytu bankowego.
  • Trzeci sposób realizowania inwestycji to wykorzystanie pieniędzy wpłacanych od klientów (nabywców mieszkań).

Z perspektywy kupującego mieszkanie na rynku pierwotnym najbardziej bezpieczne jest finansowanie inwestycji z własnych środków dewelopera. Deweloper ponosi wtedy całe ryzyko inwestycyjne, można więc zakładać, że jest on pewny powodzenia projektu. W przypadku korzystania z kredytów bankowych ryzyko ponoszone przez samego dewelopera może wydawać się mniejsze, jednak jako kupujący nabierasz przy okazji pewności co do wiarygodności dewelopera. Bank bowiem solidnie sprawdził zarówno jego sytuację finansową, jak i szanse powodzenia planowanej inwestycji.

Najwięcej ryzykujesz, kiedy wybierasz projekt realizowany ze środków wpłacanych przez klientów. W przypadku niepowodzenia inwestycji takie środki może być trudno odzyskać. W tym wypadku deweloper może też chcieć szukać oszczędności, kosztem jakości realizowanego projektu.

Warto też zwrócić uwagę na podjęte przez dewelopera środki ochrony kupującego. Jak sama nazwa wskazuje, są to działania, do których deweloper zobowiązany jest prawnie, a które mają minimalizować Twoje ryzyko wynikające z podpisania umowy deweloperskiej. Środki ochrony kupującego mogą być różne (na przykład rachunek powierniczy, gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa). Ważne jednak, by zostały one uwzględnione.